Za namen povečanega povpraševanja in sodelovanja s tujimi partnerji, smo izdelali predstavitveni video, ki ga bomo poleg prikaza na spletni strani v bodoče uporabili tudi za oglaševanje našega podjetja v tujini. Za kvaliteten nastop in predstavitev podjetja na tujih trgih pa je potrebna tudi optimizacija spletne strani, saj si z njo omogočimo primerno vidnost v spletnih iskalnikih in s tem povečamo možnost interesa sodelovanja s strani tujih partnerjev.


Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Za izvedbo operacije so bila odobrena sredstva v višini 9.998,91 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).