Financiranje

Fizične osebe

Nudimo vsem kupcem (ne glede na to, pri kateri banki imate odprt transakcijski račun) možnost plačila s pomočjo 1,2,3! kredita z naslednjimi značilnostmi:

 

 

Pravne osebe